About congchuamua

  • Member Since: 03/01/2017

Description

Ads / Latest items listed
Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên maketing online

Nhân Viên Marketing Online(Nữ)Mô tả công việc– Viết bài PR, nghiên cứu thị trường chung của đối phương để đưa ra chiến thuật cho việc PR sản phẩm công ty. – Lên...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên kinh doanh

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản:Mô tả công việc - Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng. - Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của Công ty. - ...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên maketing online

Nhân Viên Marketing Online(Nữ)Mô tả công việc– Viết bài PR, nghiên cứu thị trường chung của đối phương để đưa ra chiến thuật cho việc PR sản phẩm công ty. – Lên...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên kinh doanh

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản:Mô tả công việc - Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng. - Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của Công ty. - ...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên maketing online

Nhân Viên Marketing Online(Nữ)Mô tả công việc– Viết bài PR, nghiên cứu thị trường chung của đối phương để đưa ra chiến thuật cho việc PR sản phẩm công ty. – Lên...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên kinh doanh

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản:Mô tả công việc - Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng. - Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của Công ty. - ...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên maketing online

Nhân Viên Marketing Online(Nữ)Mô tả công việc– Viết bài PR, nghiên cứu thị trường chung của đối phương để đưa ra chiến thuật cho việc PR sản phẩm công ty. – Lên...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên kinh doanh

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản:Mô tả công việc - Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng. - Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của Công ty. - ...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên maketing online

Nhân Viên Marketing Online(Nữ)Mô tả công việc– Viết bài PR, nghiên cứu thị trường chung của đối phương để đưa ra chiến thuật cho việc PR sản phẩm công ty. – Lên...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên kinh doanh

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản:Mô tả công việc - Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng. - Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của Công ty. - ...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên maketing online

Nhân Viên Marketing Online(Nữ)Mô tả công việc– Viết bài PR, nghiên cứu thị trường chung của đối phương để đưa ra chiến thuật cho việc PR sản phẩm công ty. – Lên...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên kinh doanh

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản:Mô tả công việc - Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng. - Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của Công ty. - ...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên maketing online

Nhân Viên Marketing Online(Nữ)Mô tả công việc– Viết bài PR, nghiên cứu thị trường chung của đối phương để đưa ra chiến thuật cho việc PR sản phẩm công ty. – Lên...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên kinh doanh

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản:Mô tả công việc - Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng. - Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của Công ty. - ...

Auto Draft
 

Liên Hệ

nhân viên kinh doanh

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản:Mô tả công việc - Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng. - Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của Công ty. - ...

Page 1 of 21 2
UA-80296577-1