About hoangnguyen55555

  • Member Since: 09/01/2017

Description

Ads / Latest items listed
Auto Draft
 

ac.Thép ống đúc phi 21,llll phi 32.llll Phi 42. tiêu chuẩn ASTM A106/A53/A...

Thép ống đúc phi 21,llll  phi 32.llll Phi 42. tiêu chuẩn ASTM A106/A53/API 5L GR.B.ống thép đúc ASTM A106/A53/API 5L GR.B.thép ống ASTM A106/A53/API 5L GR.B.ống...

Auto Draft
 

ac.Thép ống đúc phi 219,llll phi 168,lll phi 178.

Thép ống đúc phi 219,llll phi 168,lll phi 178.ống thép đúc phi 219,phi 168,phi 178.thép ống phi 219,phi 168,phi 178.ống thép phi 219,phi 168,phi 178.thép ống nh...

Auto Draft
 

ac.thép ống phi 90,phi 42 thép ống đúc phi 73, phi 60.

thép ống phi 90,phi 42 thép ống đúc phi 73, phi 60.thép ống đúc phi 273 ,llll phi 34,ống thép đúc phi 42,phi 73,ống thép đúc phi 70,phi 76,thép ống đúc phi 610,...

Auto Draft
 

AC. thép phi 27,llll ống thép đúc phi 27

Thép ống đúc phi 27,llll ống thép phi 27,llll ống thép đúc phi 27Thép ống đúc nhập khẩu đường kính 154,phi 168 ống thép đúc dùng cho lò hơi phi 154,phi 168 thép...

Auto Draft
 

AC.Thép ống đúc phi 21,phi 406 llll phi 273

 Thép ống đúc phi 21,phi 406 llll phi 273.ống thép đúc phi 21,phi 406 phi 273.thép ống phi 21,phi 406 phi 273.ống thép phi 21,phi 406 phi 273.thép ống hàn ...

Auto Draft
 

AC.Thép ống đúc phi 51,ống thép đúc phi 51,thép ống phi 51,

Thép ống đúc phi 51,ống thép đúc phi 51,thép ống phi 51,ống thép phi 51,Thép ống đúc  phi 60 kkk phi 63 thép ống phi 70 kkkk phi 73 kkk phi 76 Ống thép dùn...

Auto Draft
 

AC.Thép ống đúc phi 76,ống thép đúc phi 76,thép ống phi 76,

Thép ống đúc phi 76,ống thép đúc phi 76,thép ống phi 76,ống thép đúc đường kính 76,thép ống phi 76 tiêu chuẩn sch40,ống thép đúc nhập khẩu phi 76,thép ống dung ...

Auto Draft
 

AC.Thép ống đúc phi 610,kkk phi 168,kkk phi 73.

Thép ống đúc phi 610,kkk phi 168,kkk phi 73.ống thép đúc phi 610,phi 168,phi 73.thép ống phi 610,phi 168,phi 73.ống thép nhập khẩu phi 610,phi 168,phi 73.thép ố...

UA-80296577-1