About longequipment

  • Member Since: 13/04/2016

Description

Ads / Latest items listed
Auto Draft
 

Liên Hệ

Đo lưu lượng_Flow meter dạng Vortex-Dai ly Endress+Hauser Vietnam-TMP Vietn...

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Endress + Hauser tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp đồng hồ đo lưu lượng dạng Vortex (đầy đủ mode...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Cung cấp AS-i Board-Dai ly Bihl+Wiedermann Vietnam-TMP Vietnam

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Bihl + Wiedermann tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp AS-i 3.0 Master PCI Board (đầy đủ model) chí...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Bộ điều khiển máy móc model EC1107A-Dai ly Ohkura Vietnam–TMP Vietnam

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Ohkura tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Bộ điều khiển máy móc (model EC1107A) chính hãng OHKURA...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Cảm biến vị trí Position Sensor model ATEX-Dai ly MTS Sensor Vietnam–TMP Vi...

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng MTS Sensor tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại Cảm biến vị trí (model ATEX) chính hãng MT...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ_Transmitter-Dai ly Masibus Vietnam–TMP Vietnam

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Masibus tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Bộ chuyển đổi nhiệt độ_Transmitter (model TT7S) chính ...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Cung cấp các loại Servo Valve chính hãng-Dai ly Moog Vietnam-TMP Vietnam

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Moog tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại Servo Valve chính hãng MOOG giá cạnh tranh. Liên...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Cung cấp các loại Transducer chính hãng-Dai ly Fairchild Vietnam-TMP Vietna...

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Fairchild tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại Transducer chính hãng FAIRCHILD giá cạnh tr...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Cung cấp cảm biến, xi lanh chính hãng-Dai ly IPF Electronic Vietnam-TMP Vie...

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng IPF Electronic tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại cảm biến, xi lanh chính hãng IPF ELECT...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Cảm biến tích hợp lưu lượng, áp, nhiệt CP100-Dai ly Sick Vietnam–TMP Vietna...

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Sick tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Cảm biến tích hợp đo lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, độ bụi...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Máy nén khí TZW 50, TZW 60, TZW 70-Dai ly Mehrer Vietnam–TMP Vietnam

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Mehrer tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Máy nén khí TZW Series (model TZW 50, TZW 60, TZW 70) c...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Bộ hiển thị nhiệt độ và độ ẩm – Dai ly Vaisala Vietnam – TMP Vietnam

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Vaisala tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Bộ hiển thị nhiệt độ và độ ẩm chính hãng VAISALA giá c...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Đồng hồ đo nhiệt độ Wise-Dai ly Wise Vietnam-TMP Vietnam

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng WISE-CONTROL tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại Đồng hồ đo nhiệt độ chính hãng Wise-cont...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Máy kiểm tra lực vặn nắp bằng tay TMV5-Nhà phân phối AT2E Vietnam–TMP Vietn...

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng AT2E/France tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Máy kiểm tra lực vặn nắp bằng tay AT2E (model TMV5...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Máy cắt chai bằng tay AT2E-HWBC-1– Dai ly AT2E Vietnam–TMP Vietnam

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng AT2E/France tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Máy cắt chai bằng tay AT2E (model HWBC-1) chính hã...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Cung cấp Hole Detector model PP-Dai ly Fotoelektrik Pauly Vietnam-TMP Vietn...

Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Fotoelektrik Pauly tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại Hole Detector (model PP) chính hãn...

Page 1 of 261 2 3 26
UA-80296577-1