About startuphaiphong

  • Member Since: 12/09/2016

Description

Ads / Latest items listed
 

Liên Hệ

Khóa học kế toán tổng hợp lành nghề

Mục tiêu Khóa học kế toán tổng hợp  này giúp học viên về tầm nhìn và nghiệp vụ tổng quát trong việc thiết lập các quy chuẩn tài chính kế toán nội bộ; phù hợp ho...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Quy chế và biểu mẫu kế toán thuế để Tối ưu thuế cho DN

Các quy chế tài chính, thương mại, nhân sự tiền lương, định mức và thanh toán công tác phí cùng hệ thống các biểu mẫu kế toán thuế áp dụng tác nghiệp trong doan...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Chương trình Quyết toán thuế tại Hải Phòng

Khóa học QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2016 VÀ TỐI ƯU THUẾ PHẢI NỘP là chương trình đào tạo đặc biệt nhằm giúp các doanh nghiệp vận dụng chính sách thuế, kiện toàn hoàn ...

 

Liên Hệ

Hướng dẫn soát xét số liệu trước khi quyết toán thuế TNDN

Trung tâm đào tạo kế toán Startup Hải Phòng hướng dẫn chuẩn bị và soát xét sốliệu trước khi quyết toán thuếthu nhập doanh nghiệp.Xem chi tiết: http://www.giamdo...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Mua bán hóa đơn, nên hay không?

Mua hóa đơn GTGT đầu vào để "độn" chi phí và trốn nộp thuế GTGT là việc làm mà bất kỳ "kế toán già" nào cũng coi là "hạ sách" vì nó tiềm ẩn quá nhiều rủi ro cho...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Khóa học Quyết toán thuế TNDN online

TRÌNH TỰ NGHIỆP VỤ & KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ VÀ CHÍNH SÁCH VỀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ  1. Chi phí tiêu hao nguyên nhiên vật liệu hoặc giá vốn hàng bán trong thương mại /...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Mẫu và báo cáo kiểm soát thuế, tối ưu thuế

Mẫu và báo cáo kiểm soát thuế, tối ưu thuế phải nộp là bộ tài liệu dành cho giám đốc / chủ doanh nghiệp kiểm soát công tác kê khai báo cáo thuế tại doanh nghiệp...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Khóa học Quyết toán thuế và Tối ưu thuế

Trung tâm đào tạo kế toán Startup Hải Phòng giới thiệu khóa học: Quyết toán thuế và tối ưu thuế phải nộp cho Doanh nghiệp.NGHIỆP VỤ VÀ CHÍNH SÁCH VỀ CHI PHÍ ĐƯỢ...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Hướng dẫn Tối ưu thuế cho doanh nghiệp

Tối ưu thuế phải nộp là chương trình đào tạo, huấn luyện, chỉ dẫn kèm theo tư vấn hỗ trợ, dành cho chủ doanh nghiệp và nhân sự quản lý tài chính, kế toán, thuế....

Auto Draft
 

Liên Hệ

Đào tạo kế toán giám đốc tại Hải Phòng

Kế toán thuế dành cho giám đốc/Nhà quản lý là chương trình đào tạo, chỉ dẫn và huấn luyện đặc biệt, giúp các giám đốc hoặc nhà quản lý không chuyên trong lĩnh v...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Khóa học Tối ưu thuế phải nộp

Tối ưu thuế phải nộp là chương trình đào tạo, huấn luyện, chỉ dẫn kèm theo tư vấn hỗ trợ, dành cho chủ doanh nghiệp và nhân sự quản lý tài chính, kế toán, thuế....

Auto Draft
 

Liên Hệ

Hướng dẫn kiểm soát, quản trị công tác Báo cáo thuế

Lâu nay, công tác kê khai báo cáo thuế, quyết toán thuế cuối năm tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) thường bị coi nhẹ hoặc được hiể...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

Trung tâm đào tạo kế toán Startup Hải Phòng hướng dẫn: lập bảng cân đối kế toán - chi tiết từng chỉ tiêu trong quan hệ với tài khoản kế toán.Bảng cân đối kế toá...

Auto Draft
 

Liên Hệ

Hướng dẫn Lập KHBS tờ khai quyết toán thuế TNDN

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai ...

Auto Draft
 

6.000.000đ

Đào tạo kế toán thuế cho Nhà quản lý

Kế toán thuế dành cho giám đốc/Nhà quản lý là chương trình đào tạo, chỉ dẫn và huấn luyện đặc biệt, giúp các giám đốc hoặc nhà quản lý không chuyên trong lĩnh v...

Page 1 of 21 2
UA-80296577-1