About truongnam24

  • Member Since: 20/12/2016

Description

Ads / Latest items listed
 

Liên Hệ

kali humate, acid humic, fulvic acid

Chuyên cung cấp các dòng kali humate, humic axit, fulvic axit... Kali humate ( Potassium Humate) là một phân bón kali hữu hiệu. Bởi vì axit humic là một loại ch...

UA-80296577-1