Sale!
trangraovatmienphi_7535762

Blackberry 9790 họăc gl vơi máy khác

Product Description

Blackberry 9790 máy còn mơi,còn đep,không lôi lâm gì ca…bô nhơ trong 8g,hô trơ the nho ngoai đên 32g,hô tro chup hinh đen flack sang đep…màn hình cåm ưng nhé mây ban….youtube,facebook,viber,skype…thoai mai,đây đu ưng dụng…máy màu dâu đen sang trọng,lịch lãm…là phong cách cůa doanh nhân,doanh nghiêp,cơ quan,quan chưc…bán hoăc gl vơi máy khác….