Sale!
ups upselec 2500VA -US 2500

bộ lưu trữ điện ups upselec 2500VA – US2500 offline – B.Hành 3 năm

Category:

Product Description

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI PROLINK VÀ UPS UPSELEC TẠI CÔNG TY MINH BẢO – GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT 10% NHƯ SAU: 

PROLINK 650VA: ——> GIÁ: 900.000 dòng offline

 PROLINK 1200VA: —–> GIÁ: 1.560.000 dòng offline

 
CÁC DÒNG ONLINE :

PROLINK 1KVA: ——-> GIÁ: 6.400.000

PROLINK 2KVA: —––>GIÁ: 11.350.000

 PROLINK 3KVA: ——>GIÁ: 13.350.000

 PROLINK 6KVA: —–-> GIÁ: 36.350.000

PROLINK 10KVA: ——->GIÁ: 55.090.000

PROLINK 1KVA RACKMOUNT ONLINE: ——-> GIÁ: 8.940.000

PROLINK 1.5KVA RACKMOUNT ONLINE: ——->GIÁ: 10.990.000

PROLINK 2KVA RACKMOUNT ONLINE: ——> GIÁ: 11.460.000

PROLINK 3KVA RACKMOUNT ONLINE:——-> GIÁ: 15.810000

PROLINK 6KVA RACKMOUNT ONLINE: ——-> GIÁ: 38.370.000

PROLINK 10KVA RACKMOUNT ONLINE:——> GIÁ: 45.590.000

PROLINK 10KVA 3 PHA VÀO 3 PHA RA —–> GIÁ: 65.890.000

PROLINK 20KVA 3 PHA VÀO 3 PHA RA——–> GIÁ: 11.070.0000

PROLINK 30KVA 3 PHA VÀO 3 PHA RA ——-> GIÁ: 16.1380.000

PROLINK 40KVA 3 PHA VÀO 3 PHA RA ———> GIÁ: 207.780.000

PROLINK 60KVA 3 PHA VÀO 3 PHA RA ——–> GIÁ: 238.600.000

PROLINK 80KVA 3 PHA VÀO 3 PHA RA ———> GIÁ: 337.440.000

PROLINK 100KVA 3 PHA VÀO 3 PHA RA———-> GIÁ: 415.380.000

PROLINK 120KVA 3 PHA VÀO 3 PHA RA———–> GIÁ: 460.310.000

GIÁ CÁC LOẠI UPS UPSELEC ĐÃ BAO GỒM VAT 10% NHƯ SAU: 

UPS Off-line từ 500VA —-> 2500VA Line Interactive

1/ LineInteractive UPS Up Selec 500VA ***> 780.000 VNĐ

2/ LineInteractive UPS Up Selec 650VA -***>000 VNĐ(hết hàng)

3/ LineInteractive UPS Up Selec 750VA-***> 1030.000 VNĐ

4/ LineInteractive UPS Up Selec 1000VA -***> 1.780.000 VNĐ

5/ LineInteractive UpS Up Seclec 1500VA***-> 2.600.000 VNĐ

6/ LineInteractive UPS Up Selec 2000VA ******> 3.690.000 VNĐ

7/ LineInteractive UPS Up Selec 2500VA -******> 4.690.000 VNĐ

ULN Series 1KVA —> 10KVA True Online Up Selec (Sine Wave) Đài Loan

TRUE ON LINE UPS Up Selec SINE WAVE 1.0KVA ******> GIÁ: 6,530,000

TRUE ON LINE UPS Up Selec SINE WAVE 2.0KVA ******-> GIÁ:12,230,000

TRUE ON LINE UPS Up Selec SINE WAVE 3.0KVA ******-> GIÁ:13,250,000

TRUE ON LINE UPS Up Selec SINE WAVE 6.0KVA ******-> GIÁ:38,650,000

TRUE ON LINE UPS Up Selec SINE WAVE 10KVA ******-> GIÁ: 56,100,000.

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG GỌI MÌNH MS MINH ANH 0122.4643.938. THANKS ALL

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “bộ lưu trữ điện ups upselec 2500VA – US2500 offline – B.Hành 3 năm”