Sale!
rao_vat_meoluoi_4839914

Chim Cu Gáy

Product Description

Cu gáy bổi lỡ chim vùng Đăk Nông, tương đối dạn người rồi.Chim bẫy đấu 100% . Rất dữ chim , mắt đỏ , mình bắp chuối , quy cánh đẹp , có rãnh cổ và cả rãnh ức , cườm lửa nhiều rất đẹp . Chim gáy rồi .Giá 400k