trangraovatmienphi_4299657

Chó nhật đồng hoa lan

Product Description

Cần bán bầy cún nhật xù mini, co 3 bé có đốm đen o mắt , 1 bé trắng hết, bé nào cũng no tròn ú nu…ăn mạnh, chích 1 mũi, lanh lợi….