Sale!
CamBien-Rosemount1

Đại lý Cảm biến Rosemount tại HCM

Category:

Product Description

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

Thương Mại – Dịch Vụ LÂM GIA PHÚ

 

* Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò vấp, TP.HCM

* Địa chỉ website: http://lamgiaphu.com

* Địa chỉ website: http://congnghiepthietbi.mov.mn

 

– Cảm biến Rosemount là một trong những sản phẩm cảm biến có tính công dụng cao và là sản phẩm bán chạy nhất của công ty chúng tôi. Cảm biến Rosemount đang là mặt hàng được nhiều công ty sử dụng cho các sản phẩm của họ. Họ có thể mua Cảm biến Rosemount về sử dụng hoặc họ mua về để thương mại lại.

 

 

– Và nắm bắt được nhu cầu sử dụng của con người rất là cao nên công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại- dịch vụ Lâm Gia Phú đã kinh doanh sản phẩm Cảm biến Rosemount để phục vụ khách hàng nhanh và thuận tiện.

 

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!

* Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú

* Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò vấp, TP.HCM

 

    * Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất:

– Mobi phone: 0902.386.047 _ Nguyễn Văn Quang 

– Email: mailto:[email protected]

– Skype: Quang.lgp  

* Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh

* Đặt uy tín lên hàng đầu

 

Mã hàng:

 

3051TG5A2B21AB4E5M5 LGP Vietnam

3051TG4A2B21AB4I1Q4 www.lamgiaphu.com

3051CD3A73A1AB4I1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

3144P D1A1I1Q4 LGP Vietnam

3051CD2A02A1AH2B1DF www.lamgiaphu.com

3051CD2A02A1AH2B1DF Đại lý cảm biến Rosemount

3051CD2A02A1AH2B3M5 LGP Vietnam

2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 12 kPa) www.lamgiaphu.com

2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 8 kPa) Đại lý cảm biến Rosemount

2051CG2A22A1AB4M5DF (-12 – 0 kPa) LGP Vietnam

248H A I1 N 0 NS Q4 (248HAI1N0NS-Q4) www.lamgiaphu.com

644-RANAC4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

3144P-D1A1E5C4Q4XA LGP Vietnam

3144P-D1A1E5C4Q4 www.lamgiaphu.com

1199WHF59-DFFWJGDC000 Đại lý cảm biến Rosemount

0065D21F0110D0160T46E1Q8 LGP Vietnam

3095MFCCS020N040032CA1J I1GQ4Q8 www.lamgiaphu.com

3051S2TG1A2E11A1AQ4 Đại lý cảm biến Rosemount

2110 1 0A NA LGP Vietnam

3144D1I1B4M5F5Q5 www.lamgiaphu.com

3144PD1A1I1B4M5F5QS  Đại lý cảm biến Rosemount

CD5A02A1ASJE8M5Q4 LGP Vietnam

3051CD5A02A1A S5 E8M5Q4     0~3000KPA   www.lamgiaphu.com

0301RC32B11B4                      Đại lý cảm biến Rosemount

0078G11C30N160E1 LGP Vietnam

0078D11C30N160E1                 www.lamgiaphu.com

3144P D1A1K1B4M5F5Q4             Đại lý cảm biến Rosemount

1151- DP3S22M4B104 LGP Vietnam

3051CD2A02A1AH2B1M5Q4    0~1.5KPA            www.lamgiaphu.com

1151DP4S52B1DF(0-8kPa) Đại lý cảm biến Rosemount

3051CD2A02A1AH2B1DF  0~8KPA LGP Vietnam

1151DP4S52B1DF(0~10kPa) www.lamgiaphu.com

3051CD2A02A1AH2B1DF 0~10KPA Đại lý cảm biến Rosemount

1151DP3S22M4B3(0-6kPa) LGP Vietnam

3051CD2A02A1AH2B3M5  0~6KPA www.lamgiaphu.com

1151DP3S22B3 M4 Đại lý cảm biến Rosemount

3051CD2A02A1AH2B3M5            LGP Vietnam

2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 12 kPa) www.lamgiaphu.com

2051CG2A22A1AB4M5DF (0 – 8 kPa) Đại lý cảm biến Rosemount

2051CG2A22A1AB4M5DF LGP Vietnam

3051CG4A22A1KI1L4 www.lamgiaphu.com

3051CG4A22A1KB4I1M6Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

3051TG4A2B21BS5B4I1M5 Q4 LGP Vietnam

3051CG4A02A1KI1S5 www.lamgiaphu.com

644HAI1XAS1 Đại lý cảm biến Rosemount

3051S2CD2A2A11A1AM5Q4   LGP Vietnam

3051S2TG1A2E11A1AQ4  www.lamgiaphu.com

2110 1 0A NA                        Đại lý cảm biến Rosemount

1151DP3E12B1 LGP Vietnam

3051CD2A02A1AH2B1                   www.lamgiaphu.com

3051L4AA0TC21ABM5F1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

3051TG5A2B21AB4K5M5P1Q4Q8 LGP Vietnam

3051TA5A2B2TBM5K5Q4 www.lamgiaphu.com

3051TA5A2B21BM5K5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

3051CD3A22A1AS2M5B4P 8Q4 LGP Vietnam

1199WPC20SSCW30LA00 www.lamgiaphu.com

1199MPC15SSCW30LA00 Đại lý cảm biến Rosemount

1151DP4S22B2M4I1S2Q4 LGP Vietnam

1199DDC56DPFWJGDA00 www.lamgiaphu.com

3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

1199DDC56DPFWJGDA00 LGP Vietnam

248 HANAU 2NS www.lamgiaphu.com

3051TG3A2C21AM5 Đại lý cảm biến Rosemount

3051CD3A02A1AM6S5 LGP Vietnam

305RC52B11B4 www.lamgiaphu.com

248 HANANONSC4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

1151DP4S22B2M4I1S2Q4 LGP Vietnam

1199DDC56DPFWJGDA00 www.lamgiaphu.com

3051CD2A22A1AB4M5I1S2Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

1199DDC56DPFWJGDA00 LGP Vietnam

DP5E22C-B1 www.lamgiaphu.com

3051S1TG3A2A11A1AB4M5Q4

0306RT22AA11 Đại lý cảm biến Rosemount

211011ANA LGP Vietnam

2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4 www.lamgiaphu.com

8732EST2A1N0M4  Đại lý cảm biến Rosemount

3051S1CD3A2B11A1AB4M5Q4 LGP Vietnam

2088G2S22A1M5B4Q4 www.lamgiaphu.com

644HAE5M5S3 Đại lý cảm biến Rosemount

248HANAU2NS LGP Vietnam

211011ANA www.lamgiaphu.com

2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4 Đại lý cảm biến Rosemount

211011ANA LGP Vietnam

3051CD1A22A1AM5B4 www.lamgiaphu.com

248 HANAN0NS Đại lý cảm biến Rosemount

3051CG1A23A1AM5B4DFQ4(-6.22–6.22kpa/0.12kpa) LGP Vietnam

3051CD3A23A1AM5B4DFQ4 (-248—248kpa/2.5kpa) www.lamgiaphu.com

5402AH1NA4PPVCAM1C1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

5401AH1NA4RPVCAM1C1Q4 LGP Vietnam

3051TG5A2B21AB4E5M5   0~68900 KPA www.lamgiaphu.com

3051TG4A2B21AB4I1Q4   0~10340 KPA Đại lý cảm biến Rosemount

3144PD1A1I1Q4   0~150 ℃ LGP Vietnam

3051CD3A83A1AB4I1Q4 www.lamgiaphu.com

3051CD3A73A1AB4I1Q4   0~100KPA Đại lý cảm biến Rosemount

3051CD2A02A1AM5I5S5Q4 LGP Vietnam

0305RC52B11B4 www.lamgiaphu.com

3051CG5A02A1AM5I1S5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

0305RC22B11B4 LGP Vietnam

644RAI5C4Q4   www.lamgiaphu.com

3144PD1A1E5B4M5T1C4Q4  Đại lý cảm biến Rosemount

3051CD3A22A1AM5T1Q4Q8 LGP Vietnam

644RANAQ4 www.lamgiaphu.com

2090PG1S22A1Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

G3S22A2S1M5CRQ4Q8 LGP Vietnam

2088G3S22A2S1M5Q4Q8 www.lamgiaphu.com

3051S2CD2A2A11A1AM5Q4+0305RC52B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount

3051TG4A2B21AKDM5 LGP Vietnam

644 RANAC4Q4 www.lamgiaphu.com

3051TG4A2B21AKDM5 Đại lý cảm biến Rosemount

2051CD2A22A1BM50408 LGP Vietnam

2051CD2A22A1BM5Q4Q80-250mBar) www.lamgiaphu.com

3144PD1A1K5B4M5Q Đại lý cảm biến Rosemount

3144PD1A1K5B4M5Q4  PT100  0~75℃ LGP Vietnam

3051TG3A2B21BB4E8M5Q4Q8S www.lamgiaphu.com

0306RT22BA11SG Đại lý cảm biến Rosemount

3051TG4A2B21BB4E8M5Q4Q8S5

0306RT22BA11SG LGP Vietnam

3051TG2A2B21BB4E8M5Q4Q8S5 www.lamgiaphu.com

0306RT22BA11SG Đại lý cảm biến Rosemount

2051CD3A22A1AS1M5Q4 

1199WDA93JFFW71DA00 LGP Vietnam

2051CD3A22A1AS1M5Q4

1199WDJ59AFFW71DA00 www.lamgiaphu.com

3051CD3A02A1KS5E5Q4Q8

0305RC52B11B4 Đại lý cảm biến Rosemount

475HP1ENA9GMT LGP Vietnam

475HP1EK LUGMT www.lamgiaphu.com

00275-0096-0001  Đại lý cảm biến Rosemount

211010ANA LGP Vietnam

475HP1EK LUGMT www.lamgiaphu.com

00275-0096-0001  Đại lý cảm biến Rosemount

248HANAU2NS LGP Vietnam

0065G31J0135D0225F64R07I1 www.lamgiaphu.com

211010ANA Đại lý cảm biến Rosemount

3051CA 4A52A1AB4E5C3Q4DF (range: 0- 4000 psia) LGP Vietnam

248HANAU2NS (0- 1200) www.lamgiaphu.com

3144PD1A1E5B4M5 Đại lý cảm biến Rosemount

3051TG3A2B21AB4E5M5 LGP Vietnam

3051TG1A2B21AB4E5M5 www.lamgiaphu.com

3051CD2A22A1AB4E5M5 Đại lý cảm biến Rosemount

3051CD1A22A1AB4E5M5 LGP Vietnam

3051CD3A22A1AB4E5M5 www.lamgiaphu.com

3051L3AGOMD21AAM5EM1 Đại lý cảm biến Rosemount

3051TA1A2B21AB4M5I1/1199WDC59JFFWG1DA00BE  LGP Vietnam

0078N15NOON020        www.lamgiaphu.com

FS846-DS1J1K5/F2: 846 I/P Đại lý cảm biến Rosemount

FS67CFSR-237 LGP Vietnam

8800DF060SA3N1D1E5M5 www.lamgiaphu.com

3051CD0A02A1AM5B3H2L4Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

3051CD2A22A1AM5B4DFQ4 LGP Vietnam

3051CG1A22A1AM5B4DFQ4 www.lamgiaphu.com

3051CG2A23A1AM5B4DFQ4 Đại lý cảm biến Rosemount

3051TG1A2B31AB4M5Q4 LGP Vietnam

3051TG2A2B21AB4M5Q4 www.lamgiaphu.com

3051TG3A2B21AB4M5Q4 Đại lý cảm biến Rosemount

3051TG4A2B21AB4M5Q4 LGP Vietnam

3051CA4A02A1KM6I1HJP1P 8C3Q4QBA0135 www.lamgiaphu.com

3051TG3A2B21KB4I1M6P1P8Q4Q8S1A0135 Đại lý cảm biến Rosemount

1199WDB65AFFWG4DA00 LGP Vietnam

3051TG4A2B21KB411M6P1P8 www.lamgiaphu.com

Q4Q8S1A0135 c/w Đại lý cảm biến Rosemount

1199WDB65AFFWG4DA00 LGP Vietnam

3051S1TG4A2B11A1KB4D1I1 www.lamgiaphu.com

M5P1Q4Q8QTA0135 c/w Đại lý cảm biến Rosemount

1199WDB65AFFWG4DA00 LGP Vietnam

3051CD4A02A1KM6I1HJP1P8Q4Q8A0135 www.lamgiaphu.com

3051CD4A22A1KS2M6B4I1P1P8Q4Q8A0135 Đại lý cảm biến Rosemount

1199WDB65AFFWG4DA00 LGP Vietnam

3144PD6A1I1M5CAQ4XA www.lamgiaphu.com

0065N31J0180N0655I1XA Đại lý cảm biến Rosemount

3144PD6A1I1M5CAQ4TXA LGP Vietnam

0065N31J0100N0655I1XA www.lamgiaphu.com

8800 DF 020 SJ1N1D1 E7M5Q4

 

 

Lưu ý: Nếu quý khách không thể xem hình sản phẩm trực tiếp trên trang web này được. Quý khách vui lòng click chuột vào tên sản phẩm để xem hình minh họa cho sản phẩm.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đại lý Cảm biến Rosemount tại HCM”