Sale!
34522

Đào tạo khóa học quản trị kho hàng tại Đà Nẵng

Product Description

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ KHO HÀNG

 

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về kho hàng

1-     Chức năng, nhiệm vụ của kho hàng

2-     Cơ sở vật chất, kỹ thuật của kho hàng

3-     Bộ máy quản lý kho

a)     Mô hình tổ chức bộ máy

b)     Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ kho

Chuyên đề 2: Nghiệp vụ nhập hàng ở kho

1-     Nguồn hàng nhập kho

2-     Các nguyên tắc nhập kho

3-     Quy trình nghiệp vụ nhập kho

4-     Các tình huống phức tạp, hay gặp cần giải quyết

Chuyên đề 3: Nghiệp vụ bảo quản hàng ở kho

1-     Yêu cầu của nghiệp vụ bảo quản hàng ở kho

2-     Nội dung nghiệp vụ bảo quản

3-     Cách đánh giá nghiệp vụ bảo quản

Chuyên đề 4: Nghiệp vụ xuất hàng ở kho

1-     Phân loại hàng hóa nhập kho và các tính chất cơ, lý, hóa của các loại hàng bán

2-     Các đối tượng xuất hàng

3-     Các nguyên tắc xuất hàng

4-     Hình thức và quy trình xuất hàng

5-     Các tình huống cần giải quyết

Chuyên đề 5: Công tác quản lý kho

1-     Công tác tổ chức lao động ở kho

2-     Công tác kiểm tra, kiểm kê

3-     Hệ thống sổ sách, chứng từ ở kho và nghiệp vụ ghi chép

4-     Đánh giá công tác quản lý kho hàng

Chuyên đề 6: Phòng chống cháy nổ ở kho hàng

Thời gian học : 2 ngày vào thứ 7 và Chủ nhật

Học phí           : 1.500.000đ/khóa học

Giảng viên: các giảng viên giàu kinh nghiệm

Học viên được cấp chứng nhận của Công ty nếu tham gia đầy đủ trong suốt thời gian khoá học và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, sát hạch.

II.THỦ TỤC NHẬP HỌC: 02 ảnh 3×4, CMND photo. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0983 787 700 Ms Tuyết Phòng Đào tạo tuyển sinh

Y/H: tuyetthu_89- Y/M: [email protected]

Website: http://daotaovn.edu.vn

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

Quản trị kho hàng – Học nghiệp vụ quản trị kho hàng – nghiệp vụ quản trị kho hàng

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đào tạo khóa học quản trị kho hàng tại Đà Nẵng”