Sale!
mau 1

Hóa chất mạ nano loại 1

Category:

Product Description

Ứng dụng: Mạ đồ trang trí, diện tích nhỏ

Đơn vị tính: VNĐ

Số TT

Tên sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Số lượng

Đơn giá/kg
(VND)

Tổng giá
(VND)

1

Hoá chất mạ K1

Can 20 lít

1

50,000.0

1,000,000.0

3

Hoá chất mạ K2

Can 20 lít

1

20,000.0

400,000.0

4

Hoá chất mạ A1

Can 20 lít

1

100,000.0

2,000,000.0

5

Hoá chất mạ A2

Can 20 lít

1

50,000.0

1,000,000.0

6

Hoá chất mạ B

Can 20 lít

2

20,000.0

800,000.0

7

Hoá chất mạ S

Can 20 lít

1

30,000.0

600,000.0

TỔNG CỘNG

5,800,000.0

( Bằng chữ: Năm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)


Liên Hệ: Mr. Hoàng Anh


ĐTDĐ: 01299858283

 

Mail: [email protected]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hóa chất mạ nano loại 1”