Sale!
PAC-China-31%-09060902_GF

Hóa chất xử lý nước thải

Product Description

CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM – VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC

Địa chỉ:Số 1, 76/7 tập thể quân đội, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; web: www.Vietnamchemtech.com.vn

Tel: 04.38645883/37167523; Fax:04.36646625/37194246; Email: [email protected]; MST: 0101649979-

Tài khoản: 15010000026780, tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Bắc Hà Nội

 
 
 
 
 

HOÁ CHẤT CƠ BẢN DÙNG TRONG LĨNH VỰC NƯỚC THẢI

Tên Tiếng Anh
Tên sản phẩm
Công thức
SX-CL-ĐG
Mục đích sử dụng

 
 
 
 
 

Aluminium sulphate
Phèn  nhôm
Al2(SO4)3.18H2O
TQ-17%-25kg
keo tụ

Ammonium Alum sulphate
Phèn kép Amoni
(NH4)Al(SO4)2
VN-CN-50kg
keo tụ

Ammonium sulphate
Amoni sunfat
(NH4)2SO4
 
Bổ xung chất dinh dưỡng

Aquaclean ACF32
Chế phẩm sinh học dạng lỏng
 
Mỹ-3,778L(1gal)
Giảm BOD&COD

Aquaclean DGTT
Chế phẩm sinh học dạng lỏng
 
Mỹ-3,778L(1gal)
Xử lý dầu mỡ 

Aquaclean N1
Chế phẩm sinh học dạng lỏng
 
Mỹ-3,778L(1gal)
Xử lý NH3

Aquaclean OC
Chế phẩm sinh học dạng lỏng
 
Mỹ-3,778L(1gal)
Khử mùi 

Aquaclean SA
Chế phẩm sinh học dạng lỏng
 
Mỹ-3,778L(1gal)
Phân hủy bùn

Bioaktive
Hóa chất kích thích sinh học
 
Đức-CN-5kg
Bổ xung oxi kích thích quần thể VS hoạt tính

Calcium hydroxide
Canxi hydroxyt
Ca(OH)2
VN-98%-25kg
Nâng pH khử mầu nước thải

Calcium hypochloride
Clorua vôi
Ca(OCl)2
Nhật-70%-50kg
khử trùng nước

Calcium hypochloride
Clorua vôi
Ca(OCl)2
TQ-65%-15kg
khử trùng nước

Calcium hypochloride
Clorua vôi
Ca(OCl)2
Mỹ-65%-45kg
khử trùng nước

Calcium hypochloride
Clorua vôi
Ca(OCl)2
Inđo-65%-15kg
khử trùng nước

Carbon active
Than hoạt tính hạt SLNT
C
TQ-CN-25kg
Khử mầu

Caustic soda 98% flakes
Natri hydroxyt 96% vảy
NaOH
TQ-98%-25kg
Nâng pH

Caustic soda 99%
Natri hydroxyt vảy 99%
NaOH
TQ-99%-25kg
Nâng pH

Caustic soda 99% pearl
Natri hydroxyt 99% hạt
NaOH
Tháilan-99%-25kg
Nâng pH

Caustic soda 99% pearl
Natri hydroxyt 99% hạt
NaOH
TQ-99%-25kg
Nâng pH

Dung dịch anion polime
Vichemfloc DC400
PAM
Nhật-CN-25kg
Khử mầu nước thải dệt nhuộm

EcoBlockTM
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1block
Vi sinh chuyên xử lý dầu mỡ động thực vật – Bẫy Mỡ  

EcoCleanTM M100
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1Pound(0,453kg)
Dưỡng Chất Cho Vi Sinh

EcoCleanTM101
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1Pound(0,453kg)
Chuyên xử lý tảo ao hồ  

EcoCleanTM102
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1Pound(0,453kg)
Vi sinh xử lý nước thải có độ mặn cao từ 1-3% 

EcoCleanTM105
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1Pound(0,453kg)
Vi sinh yếm khí

EcoCleanTM118
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1Pound(0,453kg)
Xử lý nước thải ngành giấy

EcoCleanTM200
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1Pound(0,453kg)
Xử lý nước thải dệt nhuộm

EcoCleanTM201 
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1Pound(0,453kg)
Xử lý nước thải sinh hoạt

EcoCleanTM202
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1Pound(0,453kg)
Vi sinh chuyên xử lý nước rỉ rác, nước thải tinh bột sắn  

EcoCleanTM205
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1Pound(0,453kg)
Xử lý nước thải ngành chế biến TP

EcoCleanTM206
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1Pound(0,453kg)
Vi sinh chuyên xử lý nước thải cồn, rượu, bia  

EcoCleanTM400
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1Pound(0,453kg)
Vi sinh chuyên xử lý nước thải hóa dầu petrochemical   

EcoCleanTM501
Chế phẩm sinh học dạng bột
 
Mỹ-1Pound(0,453kg)
Chuyên xử lý nước thải trang trại nuôi   

Ferric chloride
Sắt III Clorua
FeCl3
TQ-CN-50kg
keo tụ

Hydrogen peroxide
Oxi già
H2O2
HQ-50%-30kg
khử trùng nước

Iron sulphate
Sắt II Sunphat
FeSO4.7H2O
VN-CN-50kg
Khử mầu, keo tụ

Pack test
Test thử nhanh 
 
Nhật
Test thử nhanh 54 chỉ tiêu 

Polime thu hồi bột giấy sau seo
 
PAM
Nhật-CN-10kg
Thu hồi bột giấy

Polime vắt bùn (cation-cao)
Vichemfloc 85610
PAM
Nhật-CN-25kg
Vắt bùn

Polime vắt bùn (cation-thấp)
Vichemfloc 82412
PAM
Nhật-CN-25kg
Vắt bùn

Polime vắt bùn (cation-trung bình)
Vichemfloc 84812
PAM
Nhật-CN-25kg
Vắt bùn

Poly aluminium chlorite
PAC
PAC
TQ-31%-25kg
keo tụ

Poly aluminium chlorite white powder
PAC bột trắng
PAC
TQ-29%-25kg
keo tụ

Potasium Alum sulphate
Phèn kép Kali
KAl(SO4)2
VN-CN-50kg
keo tụ

Potassium permanganate
Thuốc tím
KMnO4
ÂĐ-DD-25kg
khử trùng nước

Sodium diisocyanurate
SDIS
 
Hà lan-90%-25kg
khử trùng nước

Sodium diisocyanurate
SDIS
 
TQ-90%-25kg
khử trùng nước

Sodium hydroxide solution 25%
NaOH
NaOH
VN-25%-30kg
Nâng pH

Sodium hydroxide solution 50%
NaOH
NaOH
VN-50%-30kg
Nâng pH

Sodium hypochloride 10-12%
Javen
NaOCl
VN-CN-30L
khử trùng nước

Sodium methabisulphite
Natri metabisunfit
Na2S2O5
ý-CN-25kg
Khử Cr6-Cr3

Sodium methabisulphite
Natri metabisunfit
Na2S2O5
Đức-CN-25kg
Khử Cr6-Cr3

Sulphuric acid 96%
Axit sunfuric 96%
H2SO4
VN-96%-40kg
Giảm pH

Sulphuric acid 98%
Axit sunfuric 98%
H2SO4
VN-98%-40kg
Giảm pH

Tri chlocyanuric acid
TCCA
viên 200g
Nhật-90%-50kg
khử trùng nước

Tri chlocyanuric acid
TCCA
viên 200g
TQ-90%-50kg
khử trùng nước

Tri chlocyanuric acid
TCCA
viên 20g
TQ-90%-25kg
khử trùng nước

Trợ keo tụ (anion cao)
Vichemfloc 63020
PAM
Nhật-CN-25kg
trợ keo tụ 

Trợ keo tụ (anion thấp)
Vichemfloc 62414
PAM
Nhật-CN-25kg
trợ keo tụ 

Trợ keo tụ (anion trung bình)
Vichemfloc 62424
PAM
Nhật-CN-25kg
trợ keo tụ 

Trợ keo tụ (non ion)
Vichemfloc 70010
PAM
Nhật-CN-25kg
trợ keo tụ 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hóa chất xử lý nước thải”