Sale!
trangraovatmienphi_5000428

Kem sữa chua

Category:

Product Description

Kem sữa chua túi yogurt của tràng tiền 35
có 4 vị cam, chanh leo, mít và sữa chua
mix các vị trong 1 thùng giá không đổi
giá
10 thùng giá 120k/thùng
5 thùng giá 130k/thùng
1 thùng giá 150k
60 túi/thùng

ĐT: 0962627560

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kem sữa chua”