tc-668

Keo pu TC-668 chống thấm trương nở

Product Description

Keo pu, pu 668, keo pu TC 668 trương nở chống thấm, xử lý rò rỉ nước bể nước, đập thủy điện,….

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Keo pu TC-668 chống thấm trương nở”