Sale!
trangraovatmienphi_4597235

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL Model: TM-W-1.6/8-500L.

Product Description

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-W-1.6/8-500L

Model: TM-W-1.6/8-500L

Công suất(HP): 15 HP

Lưu lượng(L/phút): 1600

Áp lực(Kg/cm): 8

Dung tích bình chứa(Lít): 500L

Đầu nổ: 20 HP

 

Sản phẩm cùng loại

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF550- 25L

Giá Bán: 2,950,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF550- 35L

Giá Bán: 3,350,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750- 35L

Giá Bán: 3,750,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM PEGASUS Model: TM- OF550- 40L

Giá Bán: 4,300,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS Model: TM- OF750- 40L

Giá Bán: 4,500,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS Model: TM- OF550- 50L

Giá Bán: 4,800,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS Model: TM- OF750- 50L

Giá Bán: 4,800,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS TM- V-0.12/8

Giá Bán: 5,500,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS TM- V-0.17/8

Giá Bán: 5,750,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF550-70L

Giá Bán: 5,950,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS TM- V-0.25/8

Giá Bán: 6,300,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS TM- V-0.17/8

Giá Bán: 6,450,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS Model: TM- V-0.25/8

Giá Bán: 6,790,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS Model: TM- OF750x2- 70L

Giá Bán: 6,800,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS Model: TM- OF1500- 70L

Giá Bán: 6,900,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS Model: TM- V-0.17/8-180L

Giá Bán: 7,930,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS Model: TM- V-0.25/8-180L

Giá Bán: 8,350,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS Model: TM- OF750x3- 70L

Giá Bán: 8,900,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ ĐẦU NỔ CHẠY BẰNG XĂNG Model: TM- V-0.25/8

Giá Bán: 9,500,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS Model: TM- V-0.36/8

Giá Bán: 10,250,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS Model: TM- V-0.36/8-230L

Giá Bán: 10,800,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS Model: TM- V-0.36/8-180L

Giá Bán: 10,850,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS TM- V-0.6/8

Giá Bán: 12,350,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS 2 ĐẦU NÉN, 2 MOTO Model:TM-V-0.25/8×2-230L

Giá Bán: 13,500,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL-Model: TM- V-0.25/8

Giá Bán: 14,150,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS Model: TM- W-0.67/8-330L

Giá Bán: 14,500,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS 2 ĐẦU NÉN, 2 MOTO Model: TM-V-0.25/12.5 x2-230L

Giá Bán: 14,600,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS TM- W-0.9/8

Giá Bán: 14,750,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS Model: TM- W-1.0/8

Giá Bán: 16,650,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS TM- W-0.9/8

Giá Bán: 16,850,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS Model: TM-W-0.67/8-500L

Giá Bán: 17,850,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS Model: TM- V-1.05/12.5-330L

Giá Bán: 18,600,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS TM- W-1.0/8

Giá Bán: 18,650,000 đ

 

Máy NÉN KHÍ PEGASUS TM- V-1.05/12.5

Giá Bán: 21,550,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL TM-V-1.05/12.5-330L

Giá Bán: 25,500,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS Model: TM-OF1100X4-300L

Giá Bán: 25,900,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL Model: TM- W-1.0/8

Giá Bán: 25,990,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL Model: TM-V-1.05/12.5

Giá Bán: 28,750,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS Model: TM- W-1.6/8-500L

Giá Bán: 31,500,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL Model: TM-W-1.6/8-500L

Giá Bán: 37,500,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL Model: TM-W-1.6/12.5-500L

Giá Bán: 38,500,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ PEGASUS Model: TM- W-2.0/8-500L

Giá Bán: 38,800,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL Model: TM-W-2.0/8-500L

Giá Bán: 43,200,000 đ

 

MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL Model: TM-W-2.0/12.5-500L

Giá Bán: 45,200,000 đ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MÁY NÉN KHÍ CHẠY BẰNG DẦU DIESEL Model: TM-W-1.6/8-500L.”