Sale!
nh CLV chính

Mở lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Product Description

 

 

 

MỞ LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.

 Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính như sau:

Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

1. Mục đích chung của khóa học:

–  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

– Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

– Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

2. Nội dung chương trình:  Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3,33 trở lên; cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác có nhu cầu tham dự khóa học.

4. Địa điểm lớp và thời gian học:

– Tại Hà Nội hoặc cơ sở của đơn vị.

– Thời gian học: vui lòng liên hệ cơ sở đào tạo

– Kinh phí: 3.600.000đ/ học viên

5. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2 – Số 451, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0902. 86.86. 84, (Ms Xuyến)

Email: [email protected]

 

Thông tin đăng ký học gửi trước 5 ngày khai giảng.

Khi nhận được Phiếu đăng ký học, chúng tôi sẽ gửi thông báo nhập học tới từng học viên, ghi rõ địa điểm học.

Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua đường bưu điện hoặc Fax và liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.

 

 

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN

THAM DỰ BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN NĂM 2014

 

Kính gửi:  Đơn vị đào tạo lớp học QLHCNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

 

Tên đơn vị: …………………….……………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………….…………………………………

Số điện thoại: ……………………………. Fax: …….…………………………….

Thủ trưởng đơn vị: ……………………………………………………………………………..

Đăng ký cho các cán bộ có tên dưới đây tham gia lớp bồi dưỡng (Ghi tên Chương trình bồi dưỡng): ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Điện thoại liên hệ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

….

 

 

 

 

          Đề nghị Phòng Quản lý đào tạo tiếp nhận và gửi thông báo nhập học cho các học viên.

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 

Ngày học

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Ghi chú

PHẦN I. NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1

 

CĐ 1:Lý luận về hành chính nhà nước

CĐ 2: Pháp luật trong hành chính nhà nước

8

 

2

CĐ 3: Quyết định hành chính nhà nước

CĐ 4: Tổng quan về chính sách công

8

 

 

3

CĐ 5: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước

8

 

4

CĐ 6 : Quản lý tài chính công

CĐ 7: Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công

 

8

 

5

CĐ 8:  Chính phủ điện tử

8

 

6

CĐ 9: Văn hóa công sở

CĐ 10: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ

8

 

7

Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương

Chuyên đề Báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương

8

 

PHẦN II. KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

8

CĐ 1: Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

8

 

9

CĐ 2: Chuyên đề Báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/ lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam

 

4

 

PHẦN III. CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN

 

10

CĐ 1: Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức

CĐ 2: Kỹ năng thuyết trình

 

8

 

11

CĐ 3: Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp

CĐ 4: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

8

 

 

12

CĐ 5: Kỹ năng phân tích công việc

CĐ 6: Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ

8

 

13

Ôn tập và kiểm tra (lần 3)

4

 

PHẦN IV. ĐI THỰC TẾ VÀ VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA

14

Đi thực tế

8

 

15

Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa

4

 

 

Viết tiểu luận cuối khóa

 

 

16

Thu nộp tiểu luận tình huống

Họp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo

 

 

17

Ôn tập, kiểm tra

 

 

18

Bế giảng và phát chứng chỉ

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mở lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên”