Sale!
SUA LAPTOP GIA RE

SUA MAY TINH TAN NOI

Product Description

<html>

<div style=”background-color: white; line-height: 18.2000007629395px;”>

<h2>

<span style=”color: red; font-family: times new roman, times, serif; font-size: xx-small;”>SỬA MÁY VI TÍNH CHUYÊN NGHIỆP&nbsp;</span></h2>

<h2>

<span style=”color: red; font-family: times new roman, times, serif; font-size: xx-small;”>TPHCM</span></h2>

<div style=”color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px;”>

<span style=”color: red; font-family: ‘times new roman’, times, serif; font-size: xx-small;”><b><br /></b></span>

</div>

<h3 style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;”>

<span style=”color: blue; font-family: ‘times new roman’, times, serif; font-size: xx-small;”><b>DỊCH VỤ TẬN NƠI -&nbsp;VI TÍNH NGUYÊN BẢN</b></span></h3>

</div>

<div style=”background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; text-align: center;”>

<span style=”font-family: ‘times new roman’, times, serif;”><strong>Trung tâm xử lý sự cố máy tính, thiết bị văn phòng, cá nhân&nbsp;</strong></span><span style=”background-color: yellow; font-family: ‘times new roman’, times, serif;”><strong>0975 160 660</strong></span></div>

<div style=”background-color: white;”>

<h3>

<span style=”font-family: times new roman, times, serif;”><span style=”color: blue; font-size: xx-small; line-height: 18.2000007629395px;”>SỬA CHỮA VI TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TPHCM</span></span></h3>

</div>

<div class=”separator” style=”background-color: white; clear: both; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://1.bp.blogspot.com/-XZO4BlcDKTA/VTZBHWR3TDI/AAAAAAAAADM/64pc9omXTOw/s1600/BANIT1.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”134″ src=”http://1.bp.blogspot.com/-XZO4BlcDKTA/VTZBHWR3TDI/AAAAAAAAADM/64pc9omXTOw/s1600/BANIT1.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<div style=”background-color: white; border-bottom-color: transparent; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-stretch: normal; margin: 0px -15px; padding: 0.6em 15px 0.5em; position: relative; text-align: center;”>

<span style=”color: blue; font-size: 20px;”>(Chúng tôi có mặt ngay sau 20 -&gt; 45 phút để giải quyết sự cố )</span></div>

<div style=”background-color: white; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-top-style: solid; border-top-width: 1px; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; padding-top: 8px; text-align: center;”>

<img alt=”” src=”http://dichvumaytinhhcm.com/Hinh/suco.png” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; height: 231px; padding: 8px; width: 200px;” /><img alt=”” src=”http://dichvumaytinhhcm.com/Hinh/001.png” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; height: 214px; padding: 8px; width: 235px;” /></div>

<div style=”background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

<h3>

<span style=”color: blue; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;”><strong>A.BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY TÍNH</strong></span></h3>

</div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px;”>

<b><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”>&nbsp; &nbsp;Sữa chữa máy tính, máy in tận nơi hcm giá rẻ</span></b><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.2000007629395px;”>&nbsp;- Chúng tôi nhận bảo trì dài hạn hệ thống máy tính cho khách hàng cá nhân, cơ quan doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ hoàn hảo.</span><br />

<br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.2000007629395px;”>&nbsp;&nbsp;<a href=”http://vitinhnguyenban.com/” style=”color: #4d469c; text-decoration: none;” target=”_blank”>Bảo trì định kỳ mỗi tháng</a>&nbsp;(vệ sinh máy tính, update virus, tối ưu hệ thống…)</span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

<h4>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><strong><i>Phần Cứng:</i></strong></span></h4>

</div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Tiến hành kiểm tra lỗi phần cứng, các sự cố phần mềm, phân tích nguyên nhân để đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Thay thế các thiết bị tương đương trong thời gian chờ sửa chữa, bảo hành nếu thiết bị còn trong thời gian bảo hành).Với phương châm đảm bảo hệ thống máy của quý công ty luôn được hoạt động liên tục.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Tư vấn công nghệ phần cứng mới nhất để thay thế hoặc nâng cấp nhằm đưa hệ thống hoạt động với hiệu suất tối ưu.</span></span></div>

<div class=”separator” style=”background-color: white; clear: both; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://2.bp.blogspot.com/-MkVPJaMe9Jo/VTZBYCZAbLI/AAAAAAAAAFI/N0jxFFHI2Uk/s1600/sua-may-tinh-tai-nha-an-khe.png” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”320″ src=”http://2.bp.blogspot.com/-MkVPJaMe9Jo/VTZBYCZAbLI/AAAAAAAAAFI/N0jxFFHI2Uk/s1600/sua-may-tinh-tai-nha-an-khe.png” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px;”>

<span style=”color: orange; font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><b>sữa chữa máy tính, máy in tận nơi hcm giá rẻ</b></span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><strong>Lưu ý : Tất cả các chi phí phát sinh như : sửa chữa, nâng cấp, thay đổi trang thiết bị sẽ do quý công ty chi trả.</strong></span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>Định kì 1 tháng một lần chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả các thiết bị phần cứng như :</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Kiểm tra trạng thái các thiết bị Hub, Switch, Router, ADSL Modem.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Kiểm tra tốc độ truyền dữ liệu trên mạng LAN, WAN.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Kiểm tra các đầu nối Cable .</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Kiểm tra tất cả các trạng thái của SERVER &amp; CLIENT .</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Kiểm tra các thiết bị lưu trữ điện (UPS).</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Vệ sinh tất cả các thiết bị, bên trong và bên ngoài.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><strong>Mục đích : Tăng khả năng tản nhiệt cho thiết bị, tránh các trường hợp treo máy, cháy nổ, hư hỏng thiết bị. Mang lại hiệu quả và năng suất hoạt động tốt nhất cho toàn bộ hệ thống.</strong></span></span></div>

<div class=”separator” style=”background-color: white; clear: both; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://4.bp.blogspot.com/-gWFzIezviZo/VTZBJmTx2HI/AAAAAAAAADw/cDUTyxMrr0I/s1600/sua-chua-may-tinh-da-nang.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”234″ src=”http://4.bp.blogspot.com/-gWFzIezviZo/VTZBJmTx2HI/AAAAAAAAADw/cDUTyxMrr0I/s1600/sua-chua-may-tinh-da-nang.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<div style=”background-color: white;”>

<span style=”color: #444444; font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px; line-height: 18.2000007629395px;”><b>DICH VU SUA MAY VI TINH CHUYEN NGHIEP TP.HCM</b></span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif;”>

<h4>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><strong><i>Phần Mềm:</i></strong></span></h4>

</div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Hỗ trợ kiểm tra khắc phục lỗi phần mềm hoặc cài đặt mới bản quyền do quý công ty cung cấp.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Cập nhật phần mềm quét virus mới nhất.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Tối ưu hóa ổ đĩa cứng SERVER (máy chủ) và WORKSTATION (máy trạm) nhằm mang lại hiệu quả làm việc cao nhất cho hệ thống.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Ngăn chặn SPYWARE (phần mềm gián điệp), ADWARE (phần mềm quảng cáo bất hợp pháp), SPAM (thư rác),…</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”>sữa chữa máy tính, máy in tận nơi hcm giá rẻ,&nbsp;<b>vệ sinh laptop tận nhà</b>&nbsp;</span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Cài đặt,&nbsp;sửa chữa phần mềm máy tính<a href=”http://vitinhnguyenban.com/” style=”color: #4d469c; text-decoration: none;” target=”_blank”>vitinhnguyenban.com</a>: nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt tức thời khi máy tính hoặc hệ thống mạng gặp sự cố (không hạn chế số lần sửa chữa trong tháng).</span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Update virus và sửa lỗi Windows ngay trong ngày, khi có những Virus nguy hiểm xuất hiện</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Tư vấn miễn phí mọi vấn đề về vi tính.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa máy tính,cài đặt Windows, Word, Exel, Fonts, Autocad,…</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa ,khắc phục và xử lí mọi sự cố máy tính .</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa&nbsp;cứu dữ liệu&nbsp;bị mất do xoá nhầm, format, fdisk, …</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa sửa lỗi máy treo, khởi động lại, máy chạy chậm…</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa diệt Virus, cài đặt phần mềm diệt Virus, cập nhật virus</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa lắp ráp, cài đặt,&nbsp;nâng cấp máy vi tính .</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa cài đặt mạng nội bộ và nhận bảo trì máy…</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa sửa lỗi mất kết nối mạng Internet, mạng Lan, Wifi.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa chuyên sửa chữa và cài đặt phần mềm cho các loại máy tính PC – Xách tay..</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa nâng cấp, mua bán và trao đổi các loại máy tính cũ mới.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa lắp ráp cài đặt,&nbsp;khắc phục sự cố phần cứng máy tính&nbsp;PC, máy tính xách tay.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa,bảo trì , bảo dưỡng ,lắp đặt, quản trị mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ – Hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng máy tính.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa chữa tư vấn và cung cấp thiết bị máy tính.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+&nbsp;<a href=”http://vitinhnguyenban.com/” style=”color: #4d469c; text-decoration: none;” target=”_blank”><span style=”color: #136eb2; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 12px;”>Sửa chữa laptop</span></span>,&nbsp;<span style=”color: #136eb2; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 12px;”>đóng chip VGA</span></span>,&nbsp;<span style=”color: #136eb2; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 12px;”>chipset nguồn laptop</span></span>….</a></span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Sửa lỗi Windows, Office, Fonts chữ….</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”>sữa chữa máy tính, máy in tận nơi hcm giá rẻ,&nbsp;<i>vệ sinh laptop tận nhà</i>&nbsp;</span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+&nbsp;<a href=”http://vitinhnguyenban.com/” style=”color: #4d469c; text-decoration: none;” target=”_blank”><span style=”color: #136eb2; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 12px;”>Cứu dữ liệu</span></span>,&nbsp;<span style=”color: #136eb2; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 12px;”>phục hồi dữ liệu ổ cứng</span></span></a>&nbsp;do ghost nhầm, format ổ cứng, ổ cứng bị hỏng…..</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+<a href=”http://vitinhnguyenban.com/” style=”color: #4d469c; text-decoration: none;” target=”_blank”>&nbsp;<span style=”color: #136eb2; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 12px;”>Cài đặt hệ điều hành</span></span></a>&nbsp;theo yêu cầu của khách hàng: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>gọi ngay&nbsp;<span style=”background-color: yellow;”>0975 160 660</span>&nbsp;để được giúp đỡ, khắc phục, hướng dẫn sửa chữa</span></span></div>

<div class=”separator” style=”background-color: white; clear: both; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://2.bp.blogspot.com/-XYqnoZ8SGsU/VTZBZXj78zI/AAAAAAAAAHU/EE1qcqaZyWY/s1600/1157020-globe-background-with-binary-code-flowing-from-a-computer.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”256″ src=”http://2.bp.blogspot.com/-XYqnoZ8SGsU/VTZBZXj78zI/AAAAAAAAAHU/EE1qcqaZyWY/s1600/1157020-globe-background-with-binary-code-flowing-from-a-computer.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<div style=”background-color: white;”>

<span style=”color: #444444; font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><b>SUA MAY VI TINH CHUYEN NGHIEP TP.HCM</b></span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><br /></span></span></div>

<div style=”background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

<h3>

<span style=”color: blue; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;”><strong>B.CỨU DỮ LIỆU, PHỤC HỒI DỮ LIỆU</strong></span></h3>

</div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><br /></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Dữ liệu bị xóa (bao gồm cả Shift + Del, Empty recycle bin), Fdisk, Formatted.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Phân chia partition, xóa partition, lỗi Master boot record (MBR), không truy xuất được thiết bị.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Hdd bị bad sector nặng không thể đọc, không copy được.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Chuyên cứu dữ liệu ổ cứng Bad sector 0, track 0</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Hdd không nhận dạng, nhận sai tên, sai dung lượng.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>-&nbsp;<a href=”http://vitinhnguyenban.com/” style=”color: #4d469c; text-decoration: none;” target=”_blank”>Phá password ổ cứng.</a></span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Disk unreadable, disk not recognize, access deny …</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Dữ liệu bị ghi đè trong các trường hợp như cài đè hệ điều hành.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Restore factory các dòng máy laptop bị mất toàn bộ dữ liệu – (phục hồi trả lại hiện trạng trước khi restore).</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”><span style=”color: blue;”>sữa chữa máy tính</span>, máy in tận nơi hcm giá rẻ,&nbsp;<span style=”color: orange;”>vệ sinh laptop tận nhà&nbsp;</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Ghost nhầm với mọi tình huống (Disk to disk, disk from image, partition to partition, partition from image) – Cứu 100% dữ liệu bị ghost nhầm.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Khôi phục email outlook express (*.dbx), MS outlook (*.pst) mất do cài đè HDH hoặc ghost mà không backup.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>-&nbsp;Khôi phục dữ liệu&nbsp;trên ổ cứng: sốc điện, cháy board, cháy chipset, kẹt motor, hư motor, kêu lạch cạch, hư đầu đọc, va đập mạnh, rơi rớt, hỏa hoạn…</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Thay mâm đĩa, thay đầu đọc, can thiệp sâu vào hdd để&nbsp;lấy dữ liệu.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Hdd Maxtor bị lỗi firmware Athena, N40P, Romulus, Ares64k, Calypso, Proxima, Rigel…</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Hdd Seagate bị lỗi firmware và nhận LBA 0MB.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Phục hồi tất cả các loại hdd sử dụng cho máy Desktop, Notebook, Netbook, Server, Mac (Hỗ trợ Dynamic Volume including Simple Volume, Stripe Volume, Mirror Volume and Raid Volume)…; Giao tiếp ATA, SATA, SSD, SCSI …</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Phục hồi dữ liệu USB khi bị xóa, format, nhận dạng nhưng đòi format, nhận dạng nhưng báo insert disk khi mở, bị xốc điện, thậm chí không nhận dạng…</span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>-&nbsp;Phục hồi dữ liệu&nbsp;trong thẻ nhớ điện thoại, máy chụp hình, máy quay video…</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Khôi phục tất cả các files ứng dụng như:<a href=”http://vitinhnguyenban.com/” style=”color: #4d469c; text-decoration: none;” target=”_blank”>&nbsp;Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook mail, Outllok Express, Address book, Autocad, Photoshop, Corel, 3D Max, AI, Foxpro, SQL, Media, Movies…</a></span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Sửa lỗi khi file bị mã hóa, mở không lên…</span></span></div>

<div style=”background-color: white;”>

<span style=”color: #444444; font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px; line-height: 18.2000007629395px;”><b>SUA MAY VI TINH CHUYEN NGHIEP TP.HCM</b></span></span><span style=”color: #444444; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18.2000007629395px;”>, máy in tận nơi hcm giá rẻ,&nbsp;</span><span style=”color: #444444; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px;”>vệ sinh laptop tận nhà&nbsp;</span></div>

<div class=”separator” style=”background-color: white; clear: both; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://1.bp.blogspot.com/-OQr3JtRKU1c/VTZBGQRaGGI/AAAAAAAAAC4/q5WHFyU1Ec0/s1600/1.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ src=”http://1.bp.blogspot.com/-OQr3JtRKU1c/VTZBGQRaGGI/AAAAAAAAAC4/q5WHFyU1Ec0/s1600/1.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” /></a></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><br /></span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”>sữa chữa máy tính</span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”>,&nbsp;<b>máy in tận nơi hcm giá rẻ</b>,&nbsp;<i>vệ sinh laptop tận nhà</i>&nbsp;</span></div>

<div style=”background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

<h3>

<span style=”color: blue; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;”><strong>C.ĐỔ MỰC IN</strong></span></h3>

</div>

<div style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px;”>

<h3 style=”font-size: 22px; font-stretch: normal; line-height: normal; margin: 0px; position: relative;”>

<span style=”background-color: magenta;”>

nap muc in tan noi gia re</span></h3>

<div class=”post-header” style=”background-color: white; color: #444444; line-height: 1.6; margin: 0px 0px 1em;”>

<div class=”post-header-line-1″>

</div>

</div>

<div class=”post-body entry-content” id=”post-body-5808472497789502222″ itemprop=”description articleBody” style=”background-color: white; color: #444444; line-height: 1.4; position: relative; width: 836px;”>

<div class=”separator” style=”clear: both; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://4.bp.blogspot.com/-X-7OogSK1gc/VTfEdSIXnLI/AAAAAAAAANU/QfZhp9yIkcc/s1600/a1.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”195″ src=”http://4.bp.blogspot.com/-X-7OogSK1gc/VTfEdSIXnLI/AAAAAAAAANU/QfZhp9yIkcc/s1600/a1.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<h1 style=”font-family: Arial, vernada, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px; margin: 0px; position: relative; text-align: center;”>

<span style=”color: red; font-size: xx-small;”>DỊCH VỤ NẠP MỰC IN TẬN NHÀ UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, GIÁ RẺ</span></h1>

<div style=”color: #333333; font-family: Arial, vernada, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<span style=”color: green;”><strong><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;”>Hotline: 0975.160.660 – 0938 930 755</span></strong></span></div>

<div style=”font-family: Arial, vernada, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px; text-align: justify;”>

<h4>

<strong><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”color: blue;”>I. LỜI ĐẦU</span></span></strong></h4>

</div>

<div class=”separator” style=”clear: both; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

</div>

<br />

<div class=”separator” style=”clear: both; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://3.bp.blogspot.com/–znGp2wLyac/VTop11C5oyI/AAAAAAAAAPE/MUjUPPReDyk/s1600/nap-muc-may-in.gif” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”187″ src=”http://3.bp.blogspot.com/–znGp2wLyac/VTop11C5oyI/AAAAAAAAAPE/MUjUPPReDyk/s1600/nap-muc-may-in.gif” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<br />

<div class=”separator” style=”clear: both; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

</div>

<div style=”font-family: Arial, vernada, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px; text-align: justify;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: start;”>sữa chữa máy tính,&nbsp;<b>nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ</b>, vệ sinh laptop tận nhà&nbsp;</span></div>

<br />

<ul style=”color: #333333; font-family: Arial, vernada, sans-serif; line-height: 1.4; margin: 0.5em 0px; padding: 0px 2.5em;”>

<li style=”border: none; color: #444444; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;”>Văn phòng, nhà quí vị sử dụng máy in loại nào?</li>

</ul>

<ul style=”color: #333333; font-family: Arial, vernada, sans-serif; line-height: 1.4; margin: 0.5em 0px; padding: 0px 2.5em;”>

<li style=”border: none; color: #444444; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;”>Quí vị muốn nhanh chóng để việc in ấn diễn ra theo tiến trình và thời gian.</li>

</ul>

<ul style=”color: #333333; font-family: Arial, vernada, sans-serif; line-height: 1.4; margin: 0.5em 0px; padding: 0px 2.5em;”>

<li style=”border: none; color: #444444; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;”>Nắm bắt nhu cầu mong muốn sử dụng máy in trong tình trạng tốt nhất, dịch vụ nạp mực in chúng tôi là đơn vị hàng đầu sử dụng mực chất lượng tốt, &nbsp;giá hợp lý, đảm bảo mang đến sự hài lòng cho khách hàng.<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal;”>sữa chữa máy tính, nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ, vệ sinh laptop tận nhà&nbsp;</span></li>

</ul>

<ul style=”color: #333333; font-family: Arial, vernada, sans-serif; line-height: 1.4; margin: 0.5em 0px; padding: 0px 2.5em;”>

<li style=”border: none; color: #444444; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;”>Chất lượng mực cung cấp cho máy in loại siêu min, in rõ nét, chữ đúng bản in, không bị nhòe.</li>

</ul>

<ul style=”color: #333333; font-family: Arial, vernada, sans-serif; line-height: 1.4; margin: 0.5em 0px; padding: 0px 2.5em;”>

<li style=”border: none; color: #444444; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;”>Đặt niềm tin khách hàng tối thượng, và mong muốn liên kết khách hàng tới công ty dịch vụ NGUYÊN BẢN COMPUTER.&nbsp;Chúng tôi cam kết mang đến sự tin cậy, nhanh chóng, tận tình, giá rẻ, chất lượng để khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ nạp mực máy in.</li>

</ul>

<ul style=”color: #333333; font-family: Arial, vernada, sans-serif; line-height: 1.4; margin: 0.5em 0px; padding: 0px 2.5em;”>

<li style=”border: none; color: #444444; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;”><span style=”color: navy; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Đến với dịch vụ đổ mực in tân nơi. Chúng tôi nhận&nbsp;đổ mực máy in phun, đổ mực máy in laser màu, đổ mực máy in laser các dòng máy in lazer các loại:&nbsp;</span><span style=”color: navy; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>mực in phun Canon,</span><span style=”color: navy; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>&nbsp;mực in phun Hp, mực in phun Epson, mực in brother, Mực in Xerox, Lexmark, mực in Samsung, mực in laser, phun,đổ mực máy photocopy chất lượng đảm bảo, bản in cực nét, dùng được cho in can chất lượng cao trong kỹ thuật in lưới, bảo hành đến khi hết mực, số lượng trang in khoảng 2000trang/lần đổ mực máy in. Ngoài ra chúng tôi nhận lắp bộ dẫn mực, thay thế linh kiện vật tư cho Quý khách.</span></li>

</ul>

<br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”><b>sữa chữa máy tính</b>, nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ,&nbsp;<b>vệ sinh laptop tận nhà</b>&nbsp;</span><br />

<div style=”font-family: Arial, vernada, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px; text-align: justify;”>

<h4>

<strong><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”color: blue;”>II. NẠP MỰC</span></span></strong></h4>

</div>

<div class=”separator” style=”clear: both; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

</div>

<br />

<div class=”separator” style=”clear: both; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://2.bp.blogspot.com/-X02D8pVbpgw/VTop1vNfm9I/AAAAAAAAAO8/m4Tf6HYmJGg/s1600/Do-muc-in-nap_muc_in.png” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”320″ src=”http://2.bp.blogspot.com/-X02D8pVbpgw/VTop1vNfm9I/AAAAAAAAAO8/m4Tf6HYmJGg/s1600/Do-muc-in-nap_muc_in.png” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”290″ /></a></div>

<div style=”font-family: Arial, vernada, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px; text-align: justify;”>

<strong><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”color: blue;”><br /></span></span></strong></div>

<div style=”line-height: 18.2000007629395px; padding-left: 30px; text-align: justify;”>

</div>

<br />

<br />

<ol style=”line-height: 18.2000007629395px;”>

<li style=”margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0px;”><span style=”color: navy; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Tư vấn trước cho bạn về tình trạng của quí vị.</span></li>

</ol>

<ol style=”line-height: 18.2000007629395px;”>

<li style=”margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0px;”><span style=”color: navy; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Cử nhân viên tới tận nơi để kiểm tra.</span></li>

</ol>

<ol style=”line-height: 18.2000007629395px;”>

<li style=”margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0px;”><span style=”color: navy; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Sử dụng mực đúng loại và nạp hộp mực</span></li>

</ol>

<ol style=”line-height: 18.2000007629395px;”>

<li style=”margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0px;”>Tư vấn nếu khách hàng sử dụng muốn hiểu rõ.</li>

</ol>

<ol style=”line-height: 18.2000007629395px;”>

<li style=”margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0px;”>Hỗ trợ bảo hành và liên hệ giúp đỡ.</li>

</ol>

<br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”>sữa chữa máy tính,&nbsp;</span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”><span style=”color: blue;”>nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ</span></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”>, vệ sinh laptop tận nhà&nbsp;</span></div>

</div>

<h3>

<span style=”font-size: xx-small;”><span style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>D.</span><span style=”background-color: white; color: blue; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>VỆ SINH MÁY TÍNH TẠI NHÀ</span></span></h3>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px;”>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

<div class=”separator” style=”clear: both; text-align: center;”>

<a href=”http://2.bp.blogspot.com/-znXou62UGQg/VTZBKVYo4CI/AAAAAAAAAEA/7QXNN6EBT_k/s1600/tqa1362732035%2B-%2BCopy.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”211″ src=”http://2.bp.blogspot.com/-znXou62UGQg/VTZBKVYo4CI/AAAAAAAAAEA/7QXNN6EBT_k/s1600/tqa1362732035%2B-%2BCopy.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”400″ /></a></div>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal;”><b>sữa chữa máy tính</b>, nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ,&nbsp;<span style=”color: red;”>vệ sinh laptop tận nhà&nbsp;</span></span></div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

<span style=”color: blue; font-size: xx-small;”>Dịch vụ vệ sinh máy tính tận nhà.</span><o:p></o:p></div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

<span style=”color: blue; font-size: xx-small;”>Chuyên vệ sinh máy bàn, laptop, macbook … giá rẻ</span><br />

<span style=”color: blue; font-size: xx-small;”><br /></span>

<span style=”color: blue; font-size: xx-small;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><br />

<br />

<div class=”separator” style=”clear: both; text-align: center;”>

<span style=”color: blue; font-size: xx-small;”><a href=”http://2.bp.blogspot.com/-gSiYBm44isw/VToc89CC4uI/AAAAAAAAAOs/OyuMcVqW4jU/s1600/gia%2Bvs.png” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”152″ src=”http://2.bp.blogspot.com/-gSiYBm44isw/VToc89CC4uI/AAAAAAAAAOs/OyuMcVqW4jU/s1600/gia%2Bvs.png” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”640″ /></a></span></div>

</div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal;”><b>sữa chữa máy tính, nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ</b>,&nbsp;<i>vệ sinh laptop tận nhà</i>&nbsp;</span></div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

Máy tính bạn chạy chậm, nóng máy, hay bị đơ, chạy ù ịch,… không như tốc độ ban đầu.<o:p></o:p></div>

<div class=”separator” style=”clear: both; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://1.bp.blogspot.com/-MBjMrs9wXS4/VTZBYYPBBSI/AAAAAAAAAFU/8JojEOsPxNs/s1600/sualaptop.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”240″ src=”http://1.bp.blogspot.com/-MBjMrs9wXS4/VTZBYYPBBSI/AAAAAAAAAFU/8JojEOsPxNs/s1600/sualaptop.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

</div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

</div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

Do đâu?<o:p></o:p></div>

<div class=”separator” style=”clear: both; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://4.bp.blogspot.com/-LDV9ekt-KAs/VTZBZfCuWkI/AAAAAAAAAFc/zPLzuWAQTt0/s1600/1371972602986.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”240″ src=”http://4.bp.blogspot.com/-LDV9ekt-KAs/VTZBZfCuWkI/AAAAAAAAAFc/zPLzuWAQTt0/s1600/1371972602986.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<div class=”separator” style=”clear: both; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://2.bp.blogspot.com/-kY-6yxlNPx4/VTZBaLrQIKI/AAAAAAAAAFo/xgvJfKICPz8/s1600/bao-duong-quat-laptop-300×225.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ src=”http://2.bp.blogspot.com/-kY-6yxlNPx4/VTZBaLrQIKI/AAAAAAAAAFo/xgvJfKICPz8/s1600/bao-duong-quat-laptop-300×225.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” /></a></div>

<div class=”separator” style=”clear: both; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://3.bp.blogspot.com/-noF7k9W4uFM/VTZBZwmCSmI/AAAAAAAAAFs/HlUyCDImGMU/s1600/DICH-VU-VE-SINH-LAPTOP_2013422163436186.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”197″ src=”http://3.bp.blogspot.com/-noF7k9W4uFM/VTZBZwmCSmI/AAAAAAAAAFs/HlUyCDImGMU/s1600/DICH-VU-VE-SINH-LAPTOP_2013422163436186.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

</div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

Máy tính lâu ngày cần vệ sinh sạch sẽ phần cứng, chíp cần bôi keo, tản nhiệt quạt gió..<o:p></o:p></div>

<div class=”separator” style=”clear: both; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: start;”>sữa chữa máy tính, nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ, vệ sinh laptop tận nhà&nbsp;</span></div>

<div class=”separator” style=”clear: both; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

</div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

Hãy gọi ngay qua số 0975.160.660 để có một chiếc máy tính mượt mà.<o:p></o:p></div>

<div class=”separator” style=”clear: both; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://1.bp.blogspot.com/-z1WzMd3t1y0/VTZBbrJ7YFI/AAAAAAAAAGE/oJw6SR0QyfY/s1600/girl-on-beach-with-computer-e1270787450367.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”256″ src=”http://1.bp.blogspot.com/-z1WzMd3t1y0/VTZBbrJ7YFI/AAAAAAAAAGE/oJw6SR0QyfY/s1600/girl-on-beach-with-computer-e1270787450367.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

</div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

Dịch vụ vệ sinh máy tính NGUYÊN BẢN COMPUTER.</div>

<div class=”MsoNormal” style=”font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal;”>sữa chữa máy tính,&nbsp;<i>nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ</i>, vệ sinh laptop tận nhà&nbsp;</span></div>

</div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

<h3>

<strong><span style=”font-size: xx-small;”>E.<span style=”color: blue;”>LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG INTERNET BOOTROOM</span></span></strong></h3>

</div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px;”>

<strong><br /></strong></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-size: 14px;”><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”>Lợi ích của hệ thống phòng nét bootroom so với hệ thống phòng nét truyền thống:</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-size: 14px;”><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”background-color: #fafafa;”>1/ Tiết kiệm chi phí: Mua HDD cho các client và tiết kiệm điện</span></span></span><br />

<span style=”font-size: 14px;”><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”background-color: #fafafa;”>2/ Quản lý dễ dàng hoàn toàn chỉ làm việc trên máy Server.</span></span></span><span style=”font-size: 14px;”><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”background-color: #fafafa;”>3/ Update game tự động, chỉ cập nhật duy nhất máy Game Server. Không phải thức đêm khổ cực cập nhật cho từng client.</span></span></span><span style=”font-size: 14px;”><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”background-color: #fafafa;”>4/ Có Game Menu thân thiện, phân loại game.</span></span></span><span style=”font-size: 14px;”><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”background-color: #fafafa;”>5/ Không lo virus cho client vì khi tắt máy khởi động lại sẽ trở về bình thường.</span></span></span><span style=”font-size: 14px;”><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”background-color: #fafafa;”>6/ Server 3 trong 1. Bootrom + GameServer + Tính tiền</span></span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>-&nbsp;Hướng dẫn bạn làm chủ Boot Rom&nbsp;&amp; Game Server.</span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Cung cấp source chạy ổn định nhất.</span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>-&nbsp;<strong>Source game</strong>&nbsp;có đầy đủ các game Online và Offline hiện nay ~ 1TB.</span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Image chuyên game cho máy trạm.</span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><strong><span style=”color: blue;”><a href=”http://vitinhnguyenban.com/” style=”color: #4d469c; text-decoration: none;” target=”_blank”>- Hướng dẫn từ A-Z.</a></span></strong></span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Hổ trợ trong suốt quá trình sử dụng.</span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Trong khi sử dụng gặp lỗi gì liên hệ trực tiếp sẽ được giúp đỡ ngay.</span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Bảo hành kỹ thuật 3 tháng sau khi cài đặt.</span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Không bảo hành khi server gặp sự cố hỏng hóc về phần cứng.</span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Không bảo hành khi khách hàng tự ý thay đổi các thông số trên server.</span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Khách hàng phải đảm bảo đúng cấu hình server được tư vấn, cũng như chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng mạng nội bộ theo yêu cầu.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”><b>sữa chữa máy tính</b>, nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ, vệ sinh laptop tận nhà&nbsp;</span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><strong><span style=”color: red;”>Cam kết với khách hàng khi cài đặt BOOTROM+SEVER GAME:</span></strong></span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: ‘Times New Roman’, Times, FreeSerif, serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Triển khai BootRom + Game Server.</span></span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: ‘Times New Roman’, Times, FreeSerif, serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: start;”>sữa chữa máy tính, nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ,&nbsp;<b>vệ sinh laptop tận nhà</b>&nbsp;</span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: ‘Times New Roman’, Times, FreeSerif, serif; font-size: 13px; line-height: 24px; text-align: justify;”>

<strong><span style=”color: blue; font-family: times, ‘times new roman’, serif;”><i>ĐỪNG HAM RẺ HÃY CHỌN HÀNG CHẤT LƯỢNG.</i></span></strong></div>

<div class=”separator” style=”background-color: white; clear: both; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://1.bp.blogspot.com/-L2FvMmGw5TI/VTZhj6BLFTI/AAAAAAAAAK8/SNKSSRcZNwE/s1600/a1.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”195″ src=”http://1.bp.blogspot.com/-L2FvMmGw5TI/VTZhj6BLFTI/AAAAAAAAAK8/SNKSSRcZNwE/s1600/a1.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: ‘Times New Roman’, Times, FreeSerif, serif; font-size: 13px; line-height: 24px; text-align: justify;”>

<strong><span style=”color: blue; font-family: times, ‘times new roman’, serif;”><i><br /></i></span></strong></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: ‘Times New Roman’, Times, FreeSerif, serif; font-size: 13px; line-height: 24px; text-align: justify;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: start;”><i>sữa chữa máy tính</i>,&nbsp;</span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: start;”><b>nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ</b></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: start;”>, vệ sinh laptop tận nhà&nbsp;</span></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>

<h3>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;”><strong>F.<span style=”color: blue;”>GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ</span></strong></span></h3>

</div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px;”>

<b style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;”>Giá dịch vụ bảo trì /6 tháng</b></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Máy tính văn phòng Desktop, Laptop:</span></span><br />

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><br /></span></span>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>&nbsp;+ Số lượng máy tính từ 1 – 10 máy: 25 USD/máy/6 tháng</span></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>&nbsp;+ Số lượng máy tính từ 11 – 20 máy: 20 USD/máy/6 tháng</span></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Số luợng máy tính từ 21 – 30 máy: 15 USD/máy/6 tháng</span></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>+ Số lượng máy tính từ 31 máy trở lên: Thỏa thuận</span></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Máy chủ SERVER : Thỏa thuận</span></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><b>Giá dịch vụ bảo trì /năm</b></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: normal;”><b>sữa chữa máy tính</b></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal;”>, nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ, vệ sinh laptop tận nhà&nbsp;</span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Máy tính văn phòng (Desktop, Laptop)</span></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Số lượng máy tính từ 1 – 10 máy: 45USD/máy/12 tháng</span></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Số lượng máy tính từ 11 – 20 máy: 35 USD/máy/12 tháng</span></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Số luợng máy tính từ 21 – 30 máy: 25 USD/máy/12 tháng</span></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Số lượng máy tính từ 31 máy trở lên: Thỏa thuận</span></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>- Máy chủ SERVER : Thỏa thuận</span></span><br />

</div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif;”><b><br /></b></span></div>

<div class=”separator” style=”background-color: white; clear: both; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://vitinhnguyenban.com/” style=”color: #4d469c; text-decoration: none;” target=”_blank”><img border=”0″ height=”169″ src=”http://2.bp.blogspot.com/-znXou62UGQg/VTZBKVYo4CI/AAAAAAAAAEA/7QXNN6EBT_k/s1600/tqa1362732035%2B-%2BCopy.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”>sữa chữa máy tính,&nbsp;<span style=”color: orange;”><u>nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ</u></span>, vệ sinh laptop tận nhà&nbsp;</span><br />

<span style=”font-family: tahoma, geneva, sans-serif;”><span style=”font-size: 22px;”><span style=”color: red;”>Làm việc cả trong và ngoài giờ hành chính tại địa điểm theo yêu cầu của khách hàng !!!!</span></span></span></div>

<div class=”separator” style=”background-color: white; clear: both; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://2.bp.blogspot.com/-5WcNVSeEk70/VTZiSKlnj6I/AAAAAAAAALE/gLNP0o7QmFA/s1600/HCM_Bus.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”218″ src=”http://2.bp.blogspot.com/-5WcNVSeEk70/VTZiSKlnj6I/AAAAAAAAALE/gLNP0o7QmFA/s320/HCM_Bus.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

<span style=”font-family: tahoma, geneva, sans-serif;”><span style=”font-size: 22px;”><span style=”color: red;”><br /></span></span></span></div>

<div class=”MsoNormal” style=”background: white; color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.1999998092651px; line-height: 18.4799995422363px; margin-bottom: 0.0001pt;”>

Dịch vụ tận nơi tại Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q Thủ Đức, Q Tân Bình, Q Bình Tân, Q Tân Phú, Q Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Nhà Bè… tất cả quận, huyện tp.HCM , Hà Nội và Đà Nẵng.</div>

<div class=”MsoNormal” style=”background: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.1999998092651px; line-height: 18.4799995422363px; margin-bottom: 0.0001pt;”>

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal;”><span style=”color: red;”><b>sữa chữa máy tính</b></span></span><span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal;”>, nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ,&nbsp;<u>vệ sinh laptop tận nhà</u>&nbsp;</span></div>

<div class=”MsoNormal” style=”background: white; color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.1999998092651px; line-height: 18.4799995422363px; margin-bottom: 0.0001pt;”>

Dịch vụ sửa chữa tận nhà làm việc 24/24 tất cả các ngày trong năm.</div>

<div class=”MsoNormal” style=”background: white; color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.1999998092651px; line-height: 18.4799995422363px; margin-bottom: 0.0001pt;”>

gọi ngay 0975.160.660(Mr.Bản)</div>

<div class=”separator” style=”background-color: white; clear: both; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

<a href=”http://2.bp.blogspot.com/-jlniR0YvJto/VTbtz1ThWcI/AAAAAAAAAMs/GpysBRR5FUI/s1600/Website.jpg” imageanchor=”1″ style=”color: #4d469c; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-decoration: none;”><img border=”0″ height=”257″ src=”http://2.bp.blogspot.com/-jlniR0YvJto/VTbtz1ThWcI/AAAAAAAAAMs/GpysBRR5FUI/s320/Website.jpg” style=”-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; background: transparent; border-radius: 0px; border: 1px solid transparent; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 0px 0px; padding: 8px; position: relative;” width=”320″ /></a></div>

<div class=”separator” style=”background-color: white; clear: both; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px; text-align: center;”>

</div>

<span style=”background-color: white; color: #444444; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”><b>sữa chữa máy tính</b>,&nbsp;<u>nạp mực máy in tận nơi hcm giá rẻ</u>,&nbsp;<i>vệ sinh laptop tận nhà</i>&nbsp;</span><br />

<div style=”background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Verdana, ‘Times New Roman’, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;”>

</div>

<a href=”http://www.vitinhnguyenban.com/” style=”background-color: white; color: #4d469c; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.2000007629395px; text-decoration: none;”>http://www.vitinhnguyenban.com/</a><br />

<span style=”background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.1999998092651px; line-height: 18.4799995422363px;”><a href=”https://www.facebook.com/Vitinhnguyenban” style=”color: #4d469c; text-decoration: none;”>https://www.facebook.com/Vitinhnguyenban</a></span>

<br />

<div>

<div class=”right”>

Lượt truy cập<br />

<!– Start counter code –>

    <a href=”http://www.slotgames-vote.com/” target=”blank”>

    <img alt=”Website counter” border=”0″ hspace=”0″ src=”http://www.rollingcounters.com/5380951-EA12B8832803B784697F84438E66E24E/counter.img?theme=45&amp;digits=7&amp;siteId=8″ vspace=”0″ />

    </a>

    <noscript><br/><a href=”http://www.slotgames-vote.com”>Free Counter</a><br>The following text will not be seen after you upload your website, please keep it in order to retain your counter functionality <br> <a href=”http://www.casinoaction.se” target=”_blank”>casino pa natet</a></noscript>

    <!– End counter code –>

    <br />

Số người trực tuyến<br />

<!–Online–>

    <script id=”_wauv2n”>var _wau = _wau || []; _wau.push([“small”, “shu9kaeiuzjf”, “v2n”]);(function() { var s=document.createElement(“script”); s.async=true; s.src=”http://widgets.amung.us/small.js”;document.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(s);})();</script>

    <!–End Online–>

   </div>

<!–End .right–>

  </div>

</html>

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SUA MAY TINH TAN NOI”