Sale!
hop-den-giam-sat-hanh-trinh-o-to

Thiết bị giám sát hành trình

Product Description

BẠN ĐÃ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CHO XE CHƯA?
Theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các xe taxi phải gắn các thiết bị giám sát hành trình trước ngày 1 tháng 7 năm 2015. Trước ngày 1 tháng 1 năm 2016, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2016, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn trở lên phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Trước ngày 1 tháng 1 ngăm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải có trọng tải thiết kế từ 3,5 đến dưới 7 tấn. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.
Thiết bị định vị X200 hợp chuẩn theo QCVN31:2011/Bộ GTVT – Số 04-SXLR/2013/BGTVT-KHCN, đáp ứng được theo nghị định 86/2014/NĐ-CP. Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn và lắp đặt.

SĐT: 0993553555

Chi tiết xem tại —> đây

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết bị giám sát hành trình”